Help Point Volunteer – Polish and English speaker | Wolontariusz w Punkcie Pomocy

To support our staff at our Help Point, we would like to recruit a Polish-speaking volunteer, to provide help and support for the local Polish community

Skills: Good listening skills to feel at ease with talking on the phone, non-judgemental and mindful of own personal views and feelings, committed to being part of the service.

Ability to remain calm and positive in challenging circumstances.

Location: Southwick

Hours: 4 or more per week

For more information, please see below for the role profile.

Wolontariusz w Punkcie Pomocy

Aby pomóc naszym pracownikom w Punkcie Pomocy, poszukujemy wolontariusza mówiącego po polsku i angielsku. Praca polega na udzielaniu wsparcia lokalnej społeczności polskiej (skierowania, porady, udzielanie informacji).

Preferowane umiejętności: dobrego słuchania, tolerancyjność, utrzymanie spokoju w trudnych sytuacjach, cierpliwość i empatia, dobra organizacja i umiejętność współpracy w grupie.

Miejsce: Southwick

Godziny: 4 lub więcej tygodniowo

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego stanowiska i dane do kontaktu, należy kliknąć na link na dole strony.

In this section